//Vị trí đặt code: Trên thẻ
Home / Tag Archives: Vrije Universiteit Amsterdam

Tag Archives: Vrije Universiteit Amsterdam

DU HỌC HÀ LAN TẠI ĐẠI HỌC VU AMSTERDAM (VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM)

Trường Đại học Vrije (Vrije Universiteit Amsterdam hay Free University of Amsterdam) nằm tại thành phố Amsterdam sôi động, một trong những thành phố đa văn hóa nhất thế giới, trường tập trung nhiều sinh viên nhất ở Hà Lan và tiếng Anh được nói như là một ngôn ngữ thứ hai.

Read More »

ĐẠI HỌC VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM – CHƯƠNG TRÌNH, CHI PHÍ, HỌC BỔNG

Đại học Vrije Universiteit Amsterdam là một trong bốn trường hàng đầu tại Hà Lan. Trường cung cấp chương trình học đa dạng, tiếp cận kiến thức khoa học và phương pháp giáo dục đặc biệt, phương pháp hướng đến việc tự do giảng dạy, trao đổi kiến thức cung …

Read More »